top of page

Müşteri Edinme Maliyeti (CAC)

Müşteri Edinme Maliyeti (Customer Acquisition Cost - CAC), bir işletmenin yeni müşteriler kazanmak için yaptığı pazarlama ve satış harcamalarının toplam maliyetini ifade eder. CAC, işletmenin bir müşteriyi kazanmak için ne kadar kaynak harcadığını ölçmek için kullanılan bir metriktir.


Müşteri edinme maliyeti hesaplanırken, genellikle pazarlama ve satış harcamalarının yanı sıra kullanılan kaynakların (insan kaynakları, reklam bütçesi, pazarlama yazılımları vb.) maliyeti dikkate alınır. Bu maliyetler, pazarlama kampanyaları, reklam harcamaları, dijital pazarlama faaliyetleri, satış ekibi maaşları, CRM sistemleri gibi müşteri edinme sürecinde yapılan tüm harcamaları içerir.


Müşteri edinme maliyeti, işletmelerin pazarlama stratejilerini değerlendirmek, farklı kanalların etkinliğini karşılaştırmak ve pazarlama bütçelerini optimize etmek için önemli bir metrik olarak kullanılır. Düşük CAC, müşterilerin daha uygun maliyetle kazanıldığını ve işletmenin daha verimli bir şekilde büyüdüğünü gösterirken, yüksek CAC, müşteri edinme sürecinde verimsizlik veya pazarlama stratejilerinde iyileştirmeler gerektiğini işaret edebilir.


Müşteri edinme maliyetini hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılabilir:


CAC = Toplam Pazarlama ve Satış Harcamaları / Yeni Kazanılan Müşteri Sayısı


Bu hesaplama işletmenin tercih ettiği ölçütler ve süreçler doğrultusunda değişiklik gösterebilir. Önemli olan, müşteri edinme maliyetini doğru bir şekilde izlemek ve işletmenin karlılığını ve büyümesini etkileyen bir faktör olarak değerlendirmektir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Minimum Lovable Product (MLP)

MLP, kullanıcılarda sevgi ve bağlılık uyandıran, beğenilen ve tercih edilen bir ürünün en az işlevsel ve kullanılabilir hali olarak tanımlan

Yakma Oranı (Churn Rate)

Yakma oranı (Churn Rate), bir işletmenin belirli bir dönemde kaybettiği müşteri oranını ifade eder. Bu metrik, müşteri sadakatini ölçmek ve

A/B Testi

A/B testi (A/B testing), iki veya daha fazla farklı versiyonunun karşılaştırılması amacıyla gerçek kullanıcılar üzerinde yapılan bir deney y

Kommentare


bottom of page