top of page

Kullanıcı Akışı (User Flow)

User flow, bir kullanıcının bir ürün veya hizmet içindeki deneyimini adım adım gösteren ve genellikle görsel bir temsilini ifade eden bir kavramdır. User flow, kullanıcının belirli bir hedefe ulaşmak için izlediği yolun, etkileşimlerin ve geçişlerin görselleştirilmesini sağlar.


User flow, kullanıcıların bir uygulamayı veya web sitesini nasıl kullanacaklarını anlamak, kullanıcı deneyimini değerlendirmek ve tasarımın kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını görmek için kullanılır. Ayrıca, kullanıcıların hedefe ulaşma sürecinde karşılaşabilecekleri engelleri veya sorunları belirlemek ve iyileştirmeler yapmak için de kullanılır.


Bir user flow, genellikle birkaç adımdan oluşur ve kullanıcının başlangıç noktasından hedefe ulaşmasına kadar olan süreci temsil eder. Adımlar, kullanıcının hangi sayfalara veya ekranlara geçtiğini, hangi etkileşimleri gerçekleştirdiğini ve nasıl ilerlediğini gösterir. Bu akış, kullanıcının etkileşimlerini, seçimlerini, girişlerini ve çıkışlarını içerebilir.


User flow, kullanıcı araştırmaları, kullanılabilirlik testleri ve prototipleme gibi yöntemlerle oluşturulabilir. Görsel olarak akış şemaları, sıralama diyagramları, storyboardlar veya diğer görsel temsiller kullanılarak user flow gösterilebilir.


User flow, ürün ve hizmet tasarım sürecinde kullanıcı odaklı yaklaşımı destekler. Tasarım ekipleri, user flow'ları analiz ederek kullanıcı deneyimini iyileştirebilir, kullanıcıların hedeflere ulaşma sürecini optimize edebilir ve kullanıcılar için akıcı ve anlaşılır bir deneyim sağlamak için tasarımlarını optimize edebilir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Minimum Lovable Product (MLP)

MLP, kullanıcılarda sevgi ve bağlılık uyandıran, beğenilen ve tercih edilen bir ürünün en az işlevsel ve kullanılabilir hali olarak tanımlan

Yakma Oranı (Churn Rate)

Yakma oranı (Churn Rate), bir işletmenin belirli bir dönemde kaybettiği müşteri oranını ifade eder. Bu metrik, müşteri sadakatini ölçmek ve

Müşteri Edinme Maliyeti (CAC)

Müşteri Edinme Maliyeti (Customer Acquisition Cost - CAC), bir işletmenin yeni müşteriler kazanmak için yaptığı pazarlama ve satış harcamala

Comments


bottom of page