top of page

Design Thinking

Design Thinking, kullanıcı merkezli tasarım ve yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla kullanılan bir problem çözme ve tasarım sürecidir. Bu yaklaşım, tasarım düşüncesine dayanarak, kullanıcıların ihtiyaçlarına, beklentilerine ve deneyimlerine odaklanmayı vurgular.


Design Thinking, karmaşık sorunları anlamak, alternatif çözüm yolları bulmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için iteratif ve işbirlikçi bir süreçtir. Beş aşamadan oluşur:

  1. Empati: Kullanıcıların ihtiyaçlarını, motivasyonlarını ve zorluklarını anlamak için empati kurma aşamasıdır. Kullanıcılarla yapılan gözlem, mülakatlar ve anketler gibi araştırma yöntemleri kullanılır.

  2. Tanımlama: Toplanan bilgileri analiz ederek, kullanıcıların gerçek sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirleme aşamasıdır. Sorunlar net bir şekilde tanımlanır ve odaklanılacak alanlar belirlenir.

  3. Fikir Üretme: Yaratıcı düşünme yöntemleri kullanılarak, çeşitli fikirlerin üretildiği aşamadır. Farklı bakış açılarından, açık fikirli bir şekilde çözümler geliştirilir.

  4. Prototip Oluşturma: Fikirleri somutlaştırmak için prototipler oluşturulur. Prototipler, tasarım, dokunsallık veya işlevsellik açısından farklı seviyelerde olabilir. Bu aşamada hızlı deneyler ve kullanıcı testleri yapılır.

  5. İterasyon: Geri bildirimleri ve test sonuçlarını değerlendirerek, prototipleri ve çözümleri iyileştirmek ve rafine etmek için sürekli geri dönüşüm ve iterasyon yapılır. Bu aşama, yeniden tanımlama veya prototip oluşturma aşamalarına geri dönüşü içerebilir.


Design Thinking, disiplinler arası bir yaklaşımdır ve tasarım ekipleri, mühendisler, pazarlama uzmanları, kullanıcı araştırmacıları ve diğer ilgili paydaşları içeren çoklu disiplinli takımlar arasında işbirliği gerektirir. Kullanıcıların gerçek ihtiyaçlarına odaklanarak, yenilikçi ve kullanıcı dostu çözümler geliştirmeyi teşvik eder.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Minimum Lovable Product (MLP)

MLP, kullanıcılarda sevgi ve bağlılık uyandıran, beğenilen ve tercih edilen bir ürünün en az işlevsel ve kullanılabilir hali olarak tanımlan

Yakma Oranı (Churn Rate)

Yakma oranı (Churn Rate), bir işletmenin belirli bir dönemde kaybettiği müşteri oranını ifade eder. Bu metrik, müşteri sadakatini ölçmek ve

Müşteri Edinme Maliyeti (CAC)

Müşteri Edinme Maliyeti (Customer Acquisition Cost - CAC), bir işletmenin yeni müşteriler kazanmak için yaptığı pazarlama ve satış harcamala

Коментарі


bottom of page