top of page

Yakma Oranı (Churn Rate)

Yakma oranı (Churn Rate), bir işletmenin belirli bir dönemde kaybettiği müşteri oranını ifade eder. Bu metrik, müşteri sadakatini ölçmek ve müşteri kaybını analiz etmek için kullanılır. Yakma oranı genellikle yüzde cinsinden ifade edilir.


Yakma oranı, belirli bir dönemde kaybedilen müşteri sayısının, o dönemin başındaki müşteri sayısına oranlanmasıyla hesaplanır. Örneğin, bir şirketin bir ayda 100 müşterisi varken, 10 müşterisini kaybettiği ve dönem sonunda 90 müşteriye sahip olduğu düşünülsün.


Bu durumda yakma oranı şu şekilde hesaplanır:


Yakma Oranı = (Kaybedilen Müşteri Sayısı / Başlangıçtaki Müşteri Sayısı) x 100 Yakma Oranı = (10 / 100) x 100 = 10%


Yakma oranı, işletmelere müşteri sadakatini değerlendirme ve müşteri kaybının nedenlerini anlama konusunda bilgi sağlar. Yüksek yakma oranları, müşteri memnuniyetsizliği, hizmet kalitesinde sorunlar, rekabetin etkisi veya pazar koşullarındaki değişimler gibi faktörlerin işaretçisi olabilir. Bu durumda işletmeler, müşteri ilişkilerini güçlendirmek, müşteri deneyimini iyileştirmek ve müşteri kaybını azaltmak için stratejiler geliştirebilir.


Yakma oranı analizi, işletmelerin müşteri kaybıyla ilgili sorunları tespit etmelerine yardımcı olurken, müşteri kazanma maliyetlerini ve müşteri tutma stratejilerinin etkinliğini değerlendirmelerine de olanak sağlar. Müşteri sadakatini artırmak ve müşteri kaybını azaltmak, işletmelerin büyüme ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarında önemli bir faktördür.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Minimum Lovable Product (MLP)

MLP, kullanıcılarda sevgi ve bağlılık uyandıran, beğenilen ve tercih edilen bir ürünün en az işlevsel ve kullanılabilir hali olarak tanımlan

Müşteri Edinme Maliyeti (CAC)

Müşteri Edinme Maliyeti (Customer Acquisition Cost - CAC), bir işletmenin yeni müşteriler kazanmak için yaptığı pazarlama ve satış harcamala

A/B Testi

A/B testi (A/B testing), iki veya daha fazla farklı versiyonunun karşılaştırılması amacıyla gerçek kullanıcılar üzerinde yapılan bir deney y

Comments


bottom of page